Pensioen en minder / meer werken

Wanneer u minder gaat werken, bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen of omdat u meer tijd wilt doorbrengen met uw kind(eren), dan is de kans groot dat u minder pensioen opbouwt. Maar als u juist meer gaat werken, betekent dat niet per definitie dat u ook meer pensioen opbouwt.

Heeft het invloed op mijn overheidspensioen als ik meer of minder ga werken?

Of u nu meer of minder gaat werken, dit heeft geen invloed op uw AOW en ANW, die op de eerste verdieping zijn geregeld. Ontvangt u reeds een WIA of Wajong uitkering? Dan zal de hoogte daarvan wel worden beïnvloed als u meer of minder gaat werken.

Wat zijn de gevolgen van minder of meer werken voor mijn collectief pensioen?

Wanneer u minder of meer gaat werken, zult u in de meeste gevallen evenredig minder of meer pensioen opbouwen. Stel, u werkt nu 4 dagen per week, maar bent van plan om straks nog maar 2 dagen per week te gaan werken. Dat zal waarschijnlijk betekenen dat u de helft minder ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en nabestaandenpensioen gaat opbouwen. In zo’n geval kunt u er voor kiezen om een extra individuele pensioenregeling te treffen zodat u toch voldoende inkomen heeft later. Verder dient u er rekening mee te houden dat er binnen collectieve pensioenregelingen vaak een maximum wordt gehanteerd met betrekking tot het aantal werkuren waarover u pensioen mag opbouwen. Met andere woorden: meer werken is dus geen garantie voor meer pensioen! Het is dus zeker raadzaam om na te gaan of u over de extra uren die u gaat werken wel of geen pensioen opbouwt.

Hoe zit het met mijn individueel pensioen?

Heeft u een pensioenregeling op de derde verdieping afgesloten? En is deze niet gekoppeld aan het loon dat u ontvangt? Dan zal er op dit gebied niets veranderen. Indien u in loondienst bent en minder gaat werken, dan is het echter wel raadzaam om samen met uw pensioenadviseur te bekijken of u op de tweede verdieping niet dusdanig minder gaat opbouwen dat u op de derde verdieping extra maatregelen moet treffen.

Ja, ik heb advies nodig over mijn pensioen en minder / meer werken!

Gaat u minder of juist meer werken, en wilt u graag weten wat dit voor invloed heeft op uw pensioen? En of u mogelijk aanvullende maatregelen moet nemen om straks toch voldoende inkomen te hebben? Laat u dan adviseren door een pensioenadviseur! Via onze website kunt u eenvoudig vrijblijvende offertes aanvragen bij verschillende pensioenadviseurs in Eindhoven. Wel zo makkelijk!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?