Pensioen bij scheiding

Een scheiding is nooit leuk. Nog afgezien van de emotionele klap, moet er vaak ontzettend veel geregeld worden. Daardoor zien veel mensen in de nasleep vaak iets heel belangrijks over het hoofd: hun pensioen.

Wat gebeurt er met mijn overheidspensioen als ik ga scheiden?

Zolang u de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en dus nog geen AOW ontvangt, heeft een scheiding hier geen invloed op. Maar als u reeds een AOW-uitkering ontvangt op het moment dat u gaat scheiden, dan komt de eventuele partnertoeslag te vervallen. De kans bestaat dus dan u ineens minder inkomsten ontvangt. Wat betreft uw arbeidsongeschiktheidspensioen: een scheiding heeft geen invloed op de WIA en Wajong. Als u gaat scheiden en vervolgens komt te overlijden, dan kan uw ex-partner echter nog steeds een nabestaandenuitkering krijgen. Daar zijn vanzelfsprekend wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet uw ex-partner zowel op de dag van de echtscheiding als op de dag van uw overlijden voldoen aan alle voorwaarden om aanspraak te maken op ANW. Ten tweede moet u op de dag van uw overlijden de verplichting hebben om alimentatie te betalen. De nabestaandenuitkering die uw ex-partner zal ontvangen, zal net zo hoog worden als de alimentatie die u aan hem of haar betaalde na de scheiding. Indien de alimentatie hoger was dan de maximale ANW-uitkering, dan zal uw ex-partner de maximale ANW-uitkering ontvangen. Eventuele overige inkomsten worden wel op de ANW-uitkering in mindering gebracht.

Heeft een scheiding ook invloed op mijn collectief pensioen?

Een scheiding heeft geen invloed op het arbeidsongeschiktheidspensioen binnen uw collectieve pensioenregeling. Het heeft echter wel invloed op uw ouderdomspensioen! De overheid heeft namelijk bepaald dat bij alle pensioenregelingen in Nederland de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen naar de andere partner gaat als het stel gaat scheiden. Deze bepaling wordt verevening genoemd. Natuurlijk krijgt uw ex-partner niet meteen na de scheiding een pensioen, maar pas vanaf het moment dat u zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het recht op uitkering voor uw ex-partner komt te vervallen wanneer u komt te overlijden. Zou uw ex-partner eerder komen te overlijden dan u, dan gaat het gedeelte van het ouderdomspensioen dat voor hem of haar beschikbaar zou zijn gesteld gewoon weer naar u. Verevening is vaak ook van toepassing op geregistreerd partnerschap en samenwoningen met een samenlevingscontract. Het recht van verevening dient wel binnen 2 jaar na de scheiding aangevraagd te worden bij het pensioenfonds of verzekering van de ex-partner.

Overigens is het wel mogelijk om van verevening af te wijken, mits u en uw partner hier bij jullie huwelijk, geregistreerd partnerschap of het tekenen van een samenlevingscontract andere afspraken over hebben laten vastleggen.

Wat betreft het nabestaandenpensioen op de tweede verdieping: de gevolgen hiervan zijn afhankelijk van het soort nabestaandenpensioen. In het geval van een zogeheten ‘bijzonder nabestaandenpensioen’ zal het nabestaandenpensioen dat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd naar uw ex-partner gaan. Heeft u een ‘verzekerd nabestaandenpensioen,’ dan heeft uw ex-partner geen recht op uw nabestaandenpensioen. Ook hierbij geldt dat het mogelijk is om bij het aangaan van het partnerschap afwijkende afspraken te laten vastleggen.

Hoe zit het met mijn individuele pensioen als ik van mijn partner ga scheiden?

Wat er bij een scheiding met uw individuele pensioen gebeurt, is volledig afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt met uw pensioenverzekeraar en uw (ex-)partner. Zorg dat u weet wat de gevolgen van een scheiding zijn voor uw individuele pensioen en schakel bij twijfel een pensioenadviseur in. Zo voorkomt u dat u achteraf voor vervelende verrassingen komt te staan.

Ja, ik heb behoefte aan advies over mijn pensioen bij scheiding!

Of u nu gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of een samenlevingscontract gaat tekenen, het is van essentieel belang dat u zich door een pensioenadviseur laat adviseren over de gevolgen van een partnerschap voor uw pensioen. En hoewel het natuurlijk helemaal niet leuk is om het over scheiden te hebben als u smoorverliefd bent, is het goed om dat wel te doen. Zo weet u namelijk allebei waar u aan toe bent, en kunt u zich voor alle denkbare situaties indekken.

Heeft u nog geen pensioenadviseur, dan kunt u via onze website snel en gemakkelijk pensioenadviseurs in Eindhoven met elkaar vergelijken. Ook het aanvragen van vrijblijvende offertes behoort tot de mogelijkheden. Zo kunt u een weloverwogen keuze maken, en bent u verzekerd van een betrouwbaar én betaalbaar pensioenadvies!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?