Uitgebreide Pensioenuitleg

In de Basis Pensioenuitleg kon u al lezen over de verschillende manieren waarop u voor uw pensioen kunt sparen. Daar gaan we in deze Uitgebreide Pensioenuitleg wat dieper op in.

Het pensioenhuis

Om deze uitleg wat begrijpelijker te maken, vergelijken we de opbouw van pensioen met de bouw van een huis; uw pensioenhuis. Het pensioenhuis heeft drie verdiepingen. De eerste verdieping (of eigenlijk de begane grond) wordt gevormd door het overheidspensioen. Daarbovenop komt de tweede verdieping, het collectief pensioen. En daarbovenop komt de derde verdieping, het individueel pensioen.

  1. Overheidspensioen

Het overheidspensioen vormt de eerste verdieping van het pensioenhuis. Het mooie aan deze verdieping is dat iedereen die in Nederland woont hier recht op heeft. U spaart hier voor de uitkering van uw AOW (Algemene Ouderdomswet), ANW (Algemene Nabestaandenwet) en WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). U hoeft in principe ook niets te regelen voor dit pensioen; dit doet de overheid voor u. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, krijgt u automatisch bericht over het overheidspensioen dat u gaat ontvangen. Het overheidspensioen moet u zien als een basisinkomen; het voorziet in de eerste levensbehoeften, maar eigenlijk ook niet meer dan dat. De meeste mensen kiezen er dan ook voor om bovenop hun overheidspensioen verder te sparen middels een collectief pensioen en/of een individueel pensioen.

  1. Collectief pensioen

Het collectief pensioen vormt de tweede verdieping van het pensioenhuis. Hier kunt u extra geld sparen zodat u later meer financiële ruimte heeft. Om op deze verdieping pensioen op te kunnen bouwen, moet u wel een werkgever hebben. Heeft u geen werkgever, bijvoorbeeld omdat u zelfstandig ondernemer bent of geen werk heeft, dan kunt u niets met deze verdieping; u bent dan aangewezen op de eerste en de derde verdieping.

We gaan er hier voor het gemak even vanuit dat u wel een werkgever heeft. Veel werkgevers zijn verplicht om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Als dat in uw geval ook verplicht is, dan zal dat vastgelegd zijn in de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst). Er zijn echter ook werkgevers die niet verplicht zijn om hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden, maar dit alsnog doen. Op die manier probeert men vaak om het werk aantrekkelijker te maken. Wanneer u solliciteert naar een nieuwe baan of een nieuwe baan krijgt aangeboden, is het altijd slim om na te gaan of er een pensioenregeling is. Is dat niet het geval, dan kunt u geen pensioen opbouwen op deze verdieping en bent u, net als werklozen en zelfstandig ondernemers, aangewezen op de eerste en derde verdieping.

  1. Individueel pensioen

Het individueel pensioen vormt de derde verdieping van het pensioenhuis. Mensen die een collectief pensioen hebben, hebben vaak voldoende aan het pensioen dat ze opbouwen op de eerste en tweede verdieping. Zij kunnen er echter altijd voor kiezen om middels een individueel pensioen wat extra’s op te sparen voor meer financiële ruimte. Maar er zijn ook mensen voor wie het individueel pensioen nodig is, omdat zij geen collectief pensioen kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld omdat zij eigen baas zijn, of omdat hun werkgever geen pensioenregeling heeft getroffen. Het individueel pensioen staat altijd los van uw werksituatie en kan uitsluitend op eigen initiatief worden afgesloten. Pensioenverzekeraars en banken bieden verschillende verzekeringsproducten om op deze verdieping pensioen op te bouwen. Maar u kunt ook een individueel pensioen opbouwen door te sparen of te beleggen. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om hun huis te verkopen en te gaan huren zodra zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Het geld dat hun huis opbrengt is dan hun ouderdomspensioen.

Wat u moet weten over de pensioengerechtigde leeftijd

Nu vraagt u zich wellicht af: “Wanneer kan ik dan met pensioen?” Wel, dat is afhankelijk van wanneer u geboren bent. Voorheen was het zo dat vrijwel iedereen op zijn of haar 65e met pensioen ging; dat was altijd de AOW-leeftijd. Het collectief pensioen werd doorgaans tegelijk met de AOW vrijgegeven.  Maar omdat de levensverwachting steeds verder stijgt, heeft de overheid besloten om de AOW-leeftijd aan te passen. Bent u na 30 september 1955 geboren? Dan is uw exacte AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar + 3 maanden. Het kan best frustrerend zijn, niet weten wanneer u precies met pensioen kunt. Maar u krijgt in elk geval 5 jaar van tevoren bericht over de datum waarop u AOW zult gaan ontvangen. Daarbij kunt u op SVB.nl (de website van de Sociale Verzekeringsbank) terecht om een schatting van uw AOW-leeftijd te berekenen.

Heeft u nog vragen met betrekking tot pensioen?

Zijn er na het lezen van deze Uitgebreide Pensioenuitleg nog onduidelijkheden? Dan kunt u altijd even contact opnemen met Pensioenadvies Eindhoven. Voor een pensioenadvies op maat adviseren wij u om een pensioenadviseur in te schakelen. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan bij één van de pensioenadviseurs in Eindhoven!

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?