Basis Pensioenuitleg

Als u nog jong bent, zult u zich waarschijnlijk nog helemaal niet bezighouden met pensioen. Dat is tenslotte iets waar u pas mee te maken krijgt als u ouder bent, nietwaar? Wel, dat zou kunnen. Maar het kan ook zijn dat u in een situatie terecht komt waarin u eerder met pensioen te maken krijgt. Bovendien is het erg belangrijk om uw pensioenzaken zo vroeg mogelijk op orde te krijgen. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat u later niet genoeg inkomen krijgt. Veel mensen stellen het regelen van hun pensioenzaken uit, vaak “omdat het allemaal zo verwarrend is.” Daar willen wij iets aan veranderen. Daarom hebben we een begrijpelijke Basis Pensioenuitleg geschreven, waarin we in duidelijke taal vertellen wat pensioen precies is, hoe u ervoor spaart, en waarvoor u eigenlijk verzekerd bent.

Pensioen, wat is dat?

Pensioen is een inkomensverzekering. Simpel gezegd zou u het kunnen vergelijken met een aantal spaarpotjes, waar u elke maand wat geld in stopt voor later. Waarvoor u precies spaart? Daar komen we zo op terug.

Hoe spaar ik voor mijn pensioen?

Een deel van uw pensioen wordt betaald door de Nederlandse overheid. Dat krijgt u dus sowieso. Maar dan bent u er nog niet, want dat overheidspensioen is slechts een basisinkomen. Daarbovenop moet u nog extra pensioen sparen. Als u een werkgever heeft, dan is de kans groot dat hij een pensioenregeling voor u heeft getroffen. Dat wil zeggen dat hij, zolang u voor hem werkt, elke maand een klein percentage van uw salaris opzij zet. Dat geld wordt in een collectief pensioenfonds gestopt. Omdat dit automatisch gaat, merkt u daar eigenlijk vrij weinig van. Als u geen werkgever heeft of bovenop dat collectief pensioen nog wat extra’s wilt sparen, kunt u zelf een individuele pensioenregeling afsluiten. Deze staat altijd los van uw werksituatie.

In welke situaties ben ik verzekerd?

Uw pensioen is een inkomensverzekering, maar niet alleen voor uw oude dag. Er zijn verschillende situaties waarin u op uw pensioen kunt terugvallen. De belangrijkste 3 zijn:

  • Ouderdom

In Nederland is het zo dat we niet tot onze dood hoeven te werken. Maar omdat we als we stoppen met werken geen salaris meer krijgen, moeten we zorgen dat we in de jaren dat we werken voldoende opzij zetten voor later, zodat we dan gewoon kunnen leven zoals we dat gewend zijn. Het ouderdomspensioen wordt ook wel het ‘pensioen voor na werk’ genoemd.

  • Overlijden

Natuurlijk, niemand wil denken aan het moment dat hij of zij komt te overlijden. Maar als het gebeurd, wilt u wel dat de mensen om wie u geeft goed achterblijven, toch? Daarom spaart u ook voor een ‘pensioen voor overlijden.’ Het geld dat in dit spaarpotje zit wordt na uw dood als inkomen aan uw nabestaan

  • Arbeidsongeschiktheid

Zolang je werkt ontvang je loon, maar wat als je niet meer kunt werken? Wel, daarvoor is het ‘pensioen voor arbeidsongeschiktheid’ bedoeld. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen volledige en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid; bent u bijvoorbeeld nog wel in staat om op deeltijdbasis te werken en/of ander werk te verrichten, dan ontvangt u een lagere uitkering.

Naast de drie hierboven genoemde situaties zijn er ook nog andere situaties die mogelijk in uw pensioenregeling gedekt worden, zoals bijvoorbeeld kortstondige werkloosheid, zwangerschap en militaire dienstplicht. Of u in deze gevallen ook daadwerkelijk verzekerd bent van inkomen is echter afhankelijk van de voorwaarden van uw pensioenregeling(en).

Heeft u de Basis Pensioenuitleg doorgelezen en wilt u meer weten over pensioen? Lees dan onze Uitgebreide Pensioenuitleg.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?